Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

-

5

Februari

61%

12°

-

6

Mars

64%

17°

-

7

April

68%

23°

-

8

Maj

67%

27°

-

10

Juni

73%

32°

-

8

Juli

79%

35°

-

6

Augusti

77%

35°

-

7

September

69%

30°

-

8

Oktober

68%

24°

-

6

November

58%

16°

-

6

December

58%

10°

-

6