Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

66%

-

5

Februari

64%

11°

-

5

Mars

66%

16°

-

7

April

70%

22°

-

7

Maj

69%

27°

-

10

Juni

75%

32°

-

8

Juli

80%

35°

-

6

Augusti

78%

34°

-

7

September

70%

29°

-

7

Oktober

70%

23°

-

6

November

61%

15°

-

5

December

61%

-

5