Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

64%

-

5

Februari

62%

10°

-

6

Mars

65%

16°

-

7

April

68%

22°

-

7

Maj

67%

27°

-

10

Juni

73%

32°

-

9

Juli

79%

35°

-

7

Augusti

77%

34°

-

7

September

69%

29°

-

8

Oktober

69%

23°

-

6

November

59%

15°

-

5

December

59%

-

6