Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

67%

-

4

Februari

65%

12°

-

5

Mars

69%

17°

-

6

April

72%

22°

-

6

Maj

70%

27°

-

9

Juni

77%

32°

-

8

Juli

81%

35°

-

6

Augusti

78%

34°

-

7

September

71%

29°

-

7

Oktober

72%

23°

-

6

November

64%

16°

-

5

December

63%

10°

-

5