Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

64%

-

5

Februari

61%

12°

-

6

Mars

65%

17°

-

7

April

68%

23°

-

8

Maj

67%

27°

-

10

Juni

74%

31°

-

8

Juli

80%

35°

-

6

Augusti

78%

34°

-

7

September

70%

29°

-

8

Oktober

69%

24°

-

6

November

59%

16°

-

6

December

59%

10°

-

6