Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

-

6

Februari

57%

10°

-

7

Mars

60%

16°

-

9

April

62%

22°

-

9

Maj

62%

26°

-

10

Juni

67%

31°

-

9

Juli

75%

34°

-

6

Augusti

72%

34°

-

7

September

63%

29°

-

8

Oktober

63%

23°

-

7

November

53%

15°

-

6

December

54%

-

7