Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

64%

-

5

Februari

62%

12°

-

6

Mars

66%

17°

-

7

April

69%

23°

-

7

Maj

68%

27°

-

9

Juni

75%

32°

-

8

Juli

81%

35°

-

6

Augusti

79%

34°

-

7

September

71%

29°

-

7

Oktober

70%

24°

-

6

November

61%

17°

-

5

December

60%

11°

-

5