Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

66%

-

5

Februari

64%

12°

-

5

Mars

68%

17°

-

6

April

70%

23°

-

7

Maj

69%

28°

-

9

Juni

76%

32°

-

8

Juli

81%

35°

-

6

Augusti

79%

34°

-

7

September

71%

30°

-

7

Oktober

71%

24°

-

6

November

62%

16°

-

5

December

61%

10°

-

5