Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

-

6

Februari

58%

11°

-

7

Mars

61%

17°

-

8

April

64%

23°

-

8

Maj

63%

26°

-

10

Juni

70%

31°

-

8

Juli

77%

34°

-

6

Augusti

74%

34°

-

7

September

65%

29°

-

8

Oktober

65%

24°

-

7

November

55%

16°

-

6

December

55%

10°

-

6