Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

12

Februari

46%

-

11

Mars

49%

10°

-

13

April

54%

16°

-

12

Maj

60%

22°

-

12

Juni

66%

28°

-

10

Juli

65%

29°

-

10

Augusti

65%

28°

-

10

September

64%

25°

-

8

Oktober

56%

18°

-

9

November

39%

11°

-

12

December

34%

-

13