Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

12

Februari

44%

-

10

Mars

46%

-

13

April

52%

15°

-

12

Maj

57%

22°

-

11

Juni

62%

27°

-

10

Juli

62%

29°

-

10

Augusti

60%

28°

-

9

September

58%

24°

-

9

Oktober

52%

18°

-

9

November

35%

10°

-

11

December

30%

-

13