Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-1°

12

Februari

45%

10

Mars

47%

12

April

52%

14°

12

Maj

58%

21°

13°

11

Juni

63%

26°

19°

10

Juli

65%

29°

24°

9

Augusti

62%

27°

24°

9

September

58%

24°

21°

9

Oktober

51%

17°

14°

9

November

35%

11

December

30%

13