Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-

15

Februari

40%

-

13

Mars

44%

-

15

April

53%

14°

-

13

Maj

58%

20°

-

13

Juni

64%

26°

-

11

Juli

65%

28°

-

10

Augusti

60%

27°

-

10

September

57%

23°

-

10

Oktober

49%

17°

-

11

November

30%

10°

-

14

December

24%

-

16