Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-

13

Februari

40%

-

12

Mars

43%

-

13

April

51%

14°

-

12

Maj

56%

21°

-

12

Juni

62%

26°

-

10

Juli

63%

28°

-

10

Augusti

59%

27°

-

9

September

56%

24°

-

9

Oktober

49%

17°

-

10

November

31%

10°

-

12

December

25%

-

14