Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-1°

-

12

Februari

45%

-

10

Mars

47%

-

12

April

52%

14°

-

12

Maj

58%

21°

-

11

Juni

63%

26°

-

10

Juli

65%

29°

-

9

Augusti

62%

27°

-

9

September

58%

24°

-

9

Oktober

51%

17°

-

9

November

35%

-

11

December

30%

-

13