Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-

14

Februari

41%

-

13

Mars

45%

11°

-

15

April

50%

17°

-

13

Maj

54%

23°

-

13

Juni

57%

27°

-

11

Juli

56%

29°

-

11

Augusti

56%

28°

-

10

September

56%

25°

-

9

Oktober

52%

18°

-

10

November

35%

11°

-

13

December

28%

-

15