Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-1°

-

12

Februari

46%

-

10

Mars

48%

-

13

April

53%

15°

-

12

Maj

59%

21°

-

11

Juni

64%

26°

-

10

Juli

65%

29°

-

10

Augusti

62%

27°

-

9

September

59%

24°

-

9

Oktober

53%

17°

-

9

November

36%

-

11

December

31%

-

14