Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

13

Februari

45%

-

11

Mars

48%

10°

-

13

April

54%

16°

-

12

Maj

59%

22°

-

12

Juni

64%

27°

-

10

Juli

64%

29°

-

10

Augusti

64%

28°

-

10

September

62%

25°

-

8

Oktober

55%

18°

-

9

November

38%

11°

-

12

December

34%

-

13