Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-

15

Februari

37%

-

14

Mars

43%

-

15

April

48%

15°

-

14

Maj

52%

21°

-

13

Juni

57%

26°

-

11

Juli

58%

28°

-

11

Augusti

54%

27°

-

10

September

53%

23°

-

10

Oktober

48%

17°

-

11

November

29%

10°

-

14

December

22%

-

16