Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-

12

Februari

48%

-

11

Mars

50%

-

13

April

56%

16°

-

13

Maj

62%

22°

-

12

Juni

67%

27°

-

10

Juli

68%

29°

-

10

Augusti

67%

28°

-

10

September

64%

25°

-

9

Oktober

56%

18°

-

9

November

39%

10°

-

11

December

35%

-

13