Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-

14

Februari

42%

-

12

Mars

45%

11°

-

14

April

51%

17°

-

13

Maj

54%

23°

-

13

Juni

57%

27°

-

11

Juli

57%

29°

-

11

Augusti

56%

28°

-

10

September

57%

25°

-

9

Oktober

53%

18°

-

10

November

36%

11°

-

12

December

30%

-

14