Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-

13

Februari

45%

-

11

Mars

47%

-

13

April

53%

15°

-

12

Maj

58%

22°

-

12

Juni

63%

27°

-

10

Juli

63%

29°

-

10

Augusti

62%

28°

-

9

September

60%

24°

-

9

Oktober

54%

18°

-

9

November

36%

10°

-

12

December

31%

-

13