Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

12

Februari

45%

-

11

Mars

48%

10°

-

13

April

54%

17°

-

12

Maj

59%

23°

-

12

Juni

65%

28°

-

10

Juli

64%

30°

-

10

Augusti

64%

29°

-

10

September

63%

25°

-

8

Oktober

56%

19°

-

9

November

39%

11°

-

11

December

34%

-

13