Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-1°

-

13

Februari

49%

-

11

Mars

52%

-

13

April

57%

15°

-

13

Maj

63%

22°

-

11

Juni

68%

27°

-

10

Juli

69%

29°

-

10

Augusti

67%

28°

-

9

September

63%

24°

-

9

Oktober

55%

17°

-

9

November

38%

10°

-

12

December

34%

-

14