Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-

12

Februari

43%

-

11

Mars

46%

12°

-

13

April

53%

18°

-

12

Maj

56%

23°

-

11

Juni

62%

28°

-

10

Juli

61%

30°

-

10

Augusti

62%

29°

-

9

September

62%

26°

-

8

Oktober

55%

19°

-

9

November

39%

12°

-

11

December

34%

-

13