Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-

15

Februari

40%

-

14

Mars

45%

11°

-

15

April

49%

17°

-

13

Maj

52%

23°

-

13

Juni

56%

27°

-

11

Juli

56%

29°

-

11

Augusti

55%

28°

-

10

September

55%

25°

-

10

Oktober

52%

18°

-

10

November

34%

12°

-

13

December

27%

-

15