Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

12

Februari

42%

-

11

Mars

44%

-

13

April

51%

15°

-

12

Maj

56%

21°

-

11

Juni

60%

26°

-

10

Juli

61%

28°

-

10

Augusti

59%

27°

-

9

September

57%

24°

-

9

Oktober

52%

17°

-

9

November

34%

10°

-

11

December

28%

-

13