Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-1°

-

13

Februari

47%

-

11

Mars

49%

-

13

April

54%

15°

-

12

Maj

60%

22°

-

12

Juni

65%

27°

-

10

Juli

66%

29°

-

10

Augusti

64%

28°

-

9

September

61%

24°

-

9

Oktober

54%

17°

-

9

November

37%

10°

-

11

December

32%

-

14