Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-

16

Februari

39%

-

14

Mars

44%

11°

-

15

April

48%

17°

-

14

Maj

51%

23°

-

13

Juni

54%

27°

-

12

Juli

54%

29°

-

12

Augusti

54%

28°

-

10

September

53%

25°

-

10

Oktober

51%

18°

-

10

November

34%

12°

-

13

December

27%

-

16