Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-1°

-

11

Februari

43%

-

9

Mars

44%

-

11

April

51%

14°

-

11

Maj

57%

21°

-

10

Juni

62%

26°

-

10

Juli

63%

28°

-

9

Augusti

60%

27°

-

8

September

57%

24°

-

8

Oktober

51%

17°

-

8

November

34%

-

11

December

28%

-

12