Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-8°

-

8

Februari

52%

-4°

-

7

Mars

58%

-

8

April

59%

12°

-

8

Maj

62%

19°

-

10

Juni

65%

25°

-

11

Juli

73%

28°

-

9

Augusti

71%

28°

-

8

September

63%

21°

-

7

Oktober

56%

14°

-

6

November

43%

-

6

December

45%

-5°

-

8