Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-7°

-

8

Februari

58%

-3°

-

7

Mars

60%

-

8

April

60%

13°

-

8

Maj

63%

20°

-

10

Juni

67%

26°

-

10

Juli

75%

29°

-

9

Augusti

74%

28°

-

7

September

65%

21°

-

7

Oktober

58%

14°

-

5

November

44%

-

6

December

47%

-5°

-

9