Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

-9°

-

7

Februari

50%

-5°

-

6

Mars

54%

-

6

April

56%

11°

-

7

Maj

60%

19°

-

9

Juni

62%

25°

-

10

Juli

71%

28°

-

8

Augusti

69%

28°

-

8

September

59%

20°

-

7

Oktober

54%

13°

-

5

November

40%

-

5

December

43%

-6°

-

7