Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

-10°

-

8

Februari

53%

-6°

-

7

Mars

56%

-

8

April

58%

12°

-

8

Maj

60%

20°

-

10

Juni

64%

25°

-

11

Juli

72%

28°

-

10

Augusti

70%

28°

-

9

September

60%

21°

-

8

Oktober

54%

14°

-

6

November

42%

-

6

December

42%

-6°

-

8