Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

-9°

-

8

Februari

52%

-5°

-

7

Mars

56%

-

7

April

58%

11°

-

7

Maj

60%

19°

-

9

Juni

64%

24°

-

10

Juli

72%

28°

-

9

Augusti

70%

27°

-

8

September

60%

20°

-

7

Oktober

56%

13°

-

5

November

43%

-

6

December

44%

-6°

-

8