Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-10°

-

8

Februari

48%

-6°

-

6

Mars

51%

-

6

April

54%

11°

-

7

Maj

58%

19°

-

9

Juni

59%

25°

-

11

Juli

68%

28°

-

9

Augusti

66%

27°

-

8

September

56%

20°

-

8

Oktober

52%

13°

-

5

November

38%

-

5

December

41%

-7°

-

7