Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

-8°

-

8

Februari

54%

-4°

-

7

Mars

58%

-

7

April

59%

12°

-

8

Maj

61%

19°

-

10

Juni

65%

24°

-

10

Juli

73%

28°

-

9

Augusti

72%

27°

-

7

September

63%

20°

-

7

Oktober

57%

14°

-

5

November

44%

-

6

December

46%

-5°

-

8