Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-10°

-

7

Februari

49%

-7°

-

5

Mars

52%

-

5

April

55%

11°

-

6

Maj

59%

19°

-

8

Juni

61%

24°

-

10

Juli

70%

27°

-

8

Augusti

68%

26°

-

8

September

57%

19°

-

7

Oktober

54%

12°

-

5

November

40%

-

4

December

41%

-7°

-

6