Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

-7°

-

8

Februari

53%

-3°

-

7

Mars

60%

-

8

April

60%

13°

-

9

Maj

63%

20°

-

10

Juni

67%

25°

-

11

Juli

74%

29°

-

9

Augusti

72%

28°

-

8

September

65%

22°

-

7

Oktober

57%

15°

-

6

November

44%

-

6

December

46%

-4°

-

8