Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-13°

-

9

Februari

47%

-9°

-

8

Mars

46%

-2°

-

8

April

52%

-

8

Maj

55%

18°

-

10

Juni

57%

23°

-

12

Juli

64%

26°

-

11

Augusti

63%

25°

-

9

September

50%

19°

-

9

Oktober

48%

12°

-

7

November

36%

-

7

December

38%

-10°

-

9