Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

-6°

-

8

Februari

55%

-3°

-

7

Mars

61%

-

8

April

60%

12°

-

9

Maj

62%

19°

-

10

Juni

67%

25°

-

11

Juli

74%

28°

-

9

Augusti

73%

27°

-

8

September

66%

21°

-

7

Oktober

59%

14°

-

5

November

45%

-

6

December

48%

-4°

-

8