Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

-8°

-

8

Februari

56%

-5°

-

7

Mars

59%

-

8

April

60%

13°

-

9

Maj

62%

20°

-

10

Juni

66%

26°

-

10

Juli

74%

29°

-

9

Augusti

72%

28°

-

9

September

63%

22°

-

8

Oktober

56%

15°

-

7

November

43%

-

6

December

44%

-5°

-

8