Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-11°

-

8

Februari

48%

-7°

-

6

Mars

48%

-

7

April

54%

11°

-

7

Maj

57%

20°

-

10

Juni

59%

26°

-

11

Juli

67%

28°

-

10

Augusti

65%

28°

-

9

September

52%

21°

-

8

Oktober

48%

14°

-

7

November

36%

-

6

December

37%

-8°

-

8