Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

-8°

-

8

Februari

52%

-4°

-

7

Mars

57%

-

7

April

58%

12°

-

8

Maj

61%

19°

-

10

Juni

64%

24°

-

11

Juli

72%

28°

-

9

Augusti

70%

27°

-

8

September

62%

20°

-

7

Oktober

56%

13°

-

5

November

42%

-

6

December

45%

-6°

-

8