Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

-9°

-

8

Februari

54%

-5°

-

7

Mars

57%

-

8

April

59%

12°

-

9

Maj

62%

20°

-

10

Juni

65%

25°

-

11

Juli

73%

29°

-

9

Augusti

71%

28°

-

9

September

62%

21°

-

7

Oktober

55%

14°

-

6

November

42%

-

6

December

43%

-6°

-

7