Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-11°

-

8

Februari

47%

-7°

-

6

Mars

48%

-

7

April

54%

11°

-

7

Maj

57%

20°

-

9

Juni

59%

25°

-

11

Juli

67%

28°

-

10

Augusti

65%

27°

-

9

September

51%

20°

-

8

Oktober

47%

13°

-

7

November

36%

-

6

December

36%

-8°

-

7