Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-11°

-

8

Februari

48%

-7°

-

7

Mars

50%

-

7

April

54%

11°

-

8

Maj

58%

18°

-

10

Juni

59%

24°

-

11

Juli

68%

28°

-

10

Augusti

66%

27°

-

9

September

55%

20°

-

8

Oktober

51%

14°

-

6

November

38%

-

6

December

40%

-7°

-

8