Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

-10°

-

8

Februari

51%

-6°

-

7

Mars

53%

-

8

April

56%

11°

-

8

Maj

59%

19°

-

10

Juni

62%

25°

-

11

Juli

70%

28°

-

10

Augusti

68%

27°

-

9

September

58%

21°

-

8

Oktober

52%

14°

-

6

November

40%

-

6

December

41%

-7°

-

8