Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-12°

-

9

Februari

47%

-8°

-

7

Mars

46%

-

8

April

53%

10°

-

7

Maj

56%

20°

-

10

Juni

58%

25°

-

11

Juli

65%

27°

-

10

Augusti

64%

27°

-

9

September

50%

20°

-

8

Oktober

47%

13°

-

7

November

36%

-

7

December

37%

-8°

-

8