Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

-9°

-

8

Februari

53%

-6°

-

7

Mars

56%

-

8

April

59%

12°

-

8

Maj

61%

20°

-

10

Juni

64%

25°

-

10

Juli

73%

29°

-

10

Augusti

71%

28°

-

9

September

61%

21°

-

8

Oktober

53%

14°

-

7

November

41%

-

6

December

41%

-6°

-

8